13 januari, 2017

Praktiskt

För deltagare

Evenemanget är kostnadsfritt.

Sista anmälningsdag: 23 Okt 2017, anmälan sker via formuläret här >>

Datum och tider:

Kholmhack100 startar kl.9 den 30 Okt och avslutas kl.21 den 31 Okt.

Plats:

Katrineholms Tekniska College, Duveholmsskolan Katrineholm.

Förtäring:

Frukost, lunch och middag serveras på plats. Anmäl specialkost till hack@katec.se.

Medtag gärna egen dryck och mellanmål.

 

 

För företag, föreningar och organisationer

Ni får inkomma med idéer till digitala tjänster som ni skulle ha nytta av i er verksamhet.

Sista anmälningsdag för idéer: 26 Okt 2017.

Anmäl idé genom att kontakta projektledare Marie Gillstam, marie@katec.se, mob 070 5955716, eller använd formuläret här >>

Projektgruppen förbehåller sig rätten att besluta om vilka idéer som får ingå i Kholmhack100. 

Deltagarna har rätten att välja fritt från utvalda inlämnade idéer. Deltagare har också rätt att skapa egna idéer att arbeta med under Kholmhack100.

Ägandet till de tjänster som utvecklas under Kholmhack100 tillfaller deltagare som arbetat med idén tillsammans med upphovsman/idéinlämnare.

Projektledaren kommer efter Kholmhack100 att arbeta tillsammans med idéägare för fortsatt utveckling och implentering.