16 januari, 2017

Om Kholmhack100

Kontakter:

Kholmhack100 är ett samarbete mellan Innovationsnoderna i Sörmland och arrangeras av KATEC, Katrineholms Entreprenörscentrum AB på uppdrag av Regionförbundet Sörmland och Katrineholms Kommun och med finansiering och sponsring från Tillväxtverket, Katrineholms Kommun, Sörmlands Sparbank, Byggvarulistan AB, Wehunt AB och HC Business Software AB .

Lokaler sponsras av Katrineholms Tekniska College.

Projektledare:

Marie Gillstam, marie@katec.se, mobil 070 5955716

Projektgrupp:

Patrik Dahlén, Byggvarulistan AB

Henrik von Heland, HC Business Software AB

Theodor Storm, Wehunt AB