Vi söker idéer och deltagare till #kholmhack100

Praktiskt

Kortfattad information om Kholmhack100
Go to Tid och plats

Tid och plats

30-31 Okt 2017, kl.9-21 Katrineholms Tekniska College

Go to Tack!

Tack!

Vi tackar våra samarbetspartners, finansiärer och sponsorer för att vi kan genomföra Kholmhack100!

Go to Deltagare

Deltagare

Vi söker dig som gillar idéer, programmering, design, fotografering, animering, att rita, mm.

Go to Nya nyttiga digitala tjänster

Nya nyttiga digitala tjänster

Vad behöver du, din förening, ditt företag, din organisation för smarta digitala tjänster som kulle göra nytta hos dig? Lämna in din idé!

Anmäl dig nu!

Hackathon Kholmhack100
Go hack Sörmland!

Kholmhack100 är ett samarbetsprojekt mellan Innovationsnoderna i Sörmland med finansiering från Tillväxtverket, Sörmlands Sparbank, Katrineholms Kommunoch sponsring från Byggvarulistan, Wehunt, HCBS och KTC.

  • Vi är det, du är det!

  • Vi kör 24 timmar

  • Mockups, demos

  • Dina idéer, nästa Startup?

Vårt TEAM

Det är vi som är Kholmhack100:s projektgrupp

Marie Gillstam

Projektledare
15 års erfarenhet av affärsutveckling, innovation och startups

Patrik Dahlén

Handledare
Utvecklarproffs, delägare och CIO på Byggvarulistan AB

Henrik von Heland

Handledare
Utvecklarproffs, founder och CEO på HC Business Software AB

Theodor Storm

Handledare
Utvecklarproffs, delägare och CEO på Wehunt AB

Vill du veta mer?

Senaste nytt

Idéer som lämnats in